Transport i Motoryzacja!

7 13 marca 2020

Transport maszyn

Transport maszyn
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przewóz można klasyfikować w rozmaity sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić można transport lądowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz samoczynny, a transport bezsilnikowy często korzysta z siły muskułów człowieka lub ewentualnie zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport wolno podzielić na: towarowy i pasażerski. Ma prawo posiadać on profil wielofunkcyjny bądź też wyspecjalizowany typu Tansport ponadwymiarowy. Specjalizacja w zakresie przewozów może być wynikiem dążenia do mechanizacji prac spedycyjnych, zwłaszcza w przypadku korzystania z różnych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły i nieciągły. Transport ciągły charakteryzuje się strumieniowym przemieszczaniem masy przewozowej. Inne typy transportu przynależą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: widoczny każdego dnia transport publiczny, gospodarczy i pojedynczy.

About 

Related Articles

Materiały: