1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest The East Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Rzeszowie (35-310) przy al. Tadeusza Rejtana 20, NIP: 8133718031, REGON: 365551071, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000606708.
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klientów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  3. Ta witryna sieci Web została stworzona przy użyciu oprogramowania open-source PrestaShop ™.